ብአዲንና ኦሕዲድ በወያኔ የሚጋለቡ ሰጋር በቅሎዎች ናቸው | መሰረት ቀለመወርቅ

 

cartoonወቅቱ የአማራውና የኦሮሞው ሕዝብ ህልውናው አደጋ ላይ የወደቀበት በወያኔ አልሞ ተኳሽ ትግሬዎች ግድያ ከፍተኛ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈፀመ የምንገኝበት ዘመነ-ጥፋትና ዘመነ-ምፅት ላይ ነን። ይኸው ነፍሰ ገዳይ ቡድን ሕዝብ እንደ ሕዝብነቱ በአገሩ ተከብሮ እንዳይኖር ለረጅም ዘመናት ከደደቢት እስከ ቤተመንግስት ያሴረው ተንኮል ተዘርዝሮ አያልቅም። ወያኔ የአማራውንና የኦሮሞውን ማሕበረሰብ አጥፍቶ ለመጥፋት ወስኖ ሰላማዊ ነዋሪውን ሕዝባችን በሚኖርበት ትውልድ ቦታው ነፍሰ-በላው አጋዚ የተባለውን የትግሬ ሚሊሻ በማሰማራት ወረራ ፈፅሞ ወታደራዊ ቀጠና አድርጎታል።

አሁን የሚያደርገውን ሰይጣናዊ ድርጊት በመፈፀም ሕዝቡን ለማጥፋትና ለማፅዳት የደፈረው ለዘመቻው መሳካት ከአገር ውስጥም ሆነ ከአለም አቀፍ አጋሮቹ ጋር የጋራ ግንባር ፈጥሮ ነው። አገሩንና ሕዝቡን አጥፍቶ ሐብትና ንብረቱን ዘርፎ የጥቂት ምርጥ ትግሬዎች መንደላቀቂያና በቅጥረኝነት ላሰለፉት ቅኝ ገዠዎች እጅ መንሻ ለማድረግ ከተጠቀመባቸው ሴራዎች ውስጥ አንዱ ከተጎጅው አማራና ኦሮሞ ማህበረሰብ መካከል መልምሎና አሰልጥኖ እንደፈለገ የሚጋልባቸው ሰጋር በቅሎዎችን ለመፍጠር መቻሉ ነው። ከነዚህ ሰጋር በቅሎዎቹ ውስጥ ዋንኛዎቹ የመንግስትነት ስልጣን ቀርቶ የሚገዙት ሕዝብና መሬት የሌላቸው ብአዲንና ኦሕዲድ የተባሉት አሻንጉሊቶቹ ይገኙበታል። ነፍሰ-በላው ወያኔ ለሚጋልባቸው ሰጋር በቅሎዎቹ የስራ አፈፃፀም ያመች ዘንድ የረጅም ጊዜና የአጭር ጊዜ የካድሬ ስልጠናዎችን በመስጠት ያሰልፋቸዋል።

ከካድሬው ስልጠና በፊት ምልመለው ቀዳሚ በመሆኑ ጥብቅ ጥንቃቄ ተደርጎበት የካድሬ ምልመላው ይከናዎናል። በምልመላው ወቅት ከሚጠቀምባቸው መመዘኛዎች ውስጥ፦

1 ኛ. አማራውና ኦሮሞው በተፈጠሩበት አካባቢ አብሮ የኖረ በአባቱ ወይም በእናቱ የትግሬ ዘር ያለው እንዲሆን ይፈለጋል። 2 ኛ. አማራ ወይም ኦሮሞ ሆኖ አስተሳሰቡ ካለበት ማህበረሰብ እጅግ የወረደ ደካማና በቀላሉ የሰጡትን የሚቀበል በሆዱ ብቻ

የሚገዛ መሆን ይሮርበታል።

3 ኛ. በሚኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ቁርሾ ኖሮት የተፈጠረበትን ማህበረሰብ አማራውን ወይም ኦሮሞውን የሚጠላ መሆኑ ይፈለጋል።

4 ኛ. እምነትን ምክንያት በማድረግ በእምነት ተቋማት ውስጥ ገብቶ የካድሬነት ስራ መስራት የሚችል መሆኑ ይረጋገጣል።

September 25, 2016

ከምልመላው መጠናቀቅ በኋላ ስልጠና በመሆኑ ሁሉም ካድሬ የብአዲንና የኦሕዲድ የፖለቲካ ድርጅቶች አባል ተብለው ይሰየማሉ። ነገር ግን ብአዲንም ሆነ ኦህዲድ የነሱ የሆነና ለተፈጠሩበት ማህበረሰብ በሚጠቅም መልኩ የተቀረፀ የፖለቲካ አጀንዳ የላቸውም። እንዲያውም የተጠቀሱት ድርጅቶች መስራቾች ናቸው የተባሉት ሳይቀር የወያኔው የምልመላ መመዘኛዎች እንደተጠበቀ ሆኖ ተመልምለው የመሰረቱት ጀማሪዎች የግለሰብ ነፃነት ያልነበራቸው ወታደራዊ ምርኮኞች እንደሆኑና የአማራ ወይም የኦሮሞ ተወላጆች እንዳልሆኑ ይታወቃል።

ይሁንና አዲስ ተመልማዮችና የድል አጥቢያ አርበኞቹም ቢሆኑ በወያኔ ዘንድ የግል ነፃነት የሚባል ነገር በፊታቸውም እንዲዞር አይፈቀድም። ስለዚህ ስልጠናውን የሚሰጡት ወያኔወች ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-ታሪክ አቋም ያለቸው፤ በመሰሪ ተንኮል የተካኑ በተለይም በአማራው ላይ ከፍተኛ ጥላቻና የጠላትነተ ስሜት ያዳበሩ አስተማሪ ሆነው ይመደባሉ። በዚህ አይነት ሁኔታ የተመለመሉት ሰልጣኞችና አሰልጣኞች ከፍተኛ የህዝብ ሐብት ፈሶበት የካድሬነት ትምህርቱ ይሰጣል። ለስልጠናው በተዘጋጀው ማስተማሪያ ጥራዝ መግቢያ ላይ ስለወያኔ አመሰራረትና ወታደራዊ ደርግን ስላንበረከከበት ሐያል ገድል ይነገራል። በመቀጠልም ማንኛውም ሰልጣኝ የራሱን ማንነት ትቶ የትግሬነትን የበላይነት ከፈጣሪ የወረደ እስኪመስል ድረስ እንዲቀበል ይደረጋል። በዚህ ትምህርት ትግሬዎቹ የሚያዙትን ብቻ እንዲያስፈፅም እራሱን ለባርነት ያዘጋጃል። ሐሳቡን እስካመነና ተቀብሎ እስከቀጠለ ድረስ ልዩ ልዩ ጥቅማጥቅሞች እንደሚያገኝ ቃል ይገባለታል። ከዚህ በተፃራሪ ህዝቡንና የህዝቡን ተቆርቋሪዎች ትምክህተኛ፣ ነፍጠኛ፣ የድሮው ሰርዓት ናፋቂ፣ ጠባብ፣ አሸባሪ የሚባሉትን ወያኔ የፈጠራቸውን ፍረጃዎች እስኪበቃው ድረስ ይጋታል። ወልዶ ያሳደገውን ህዝብ ጥቅምና ፍላጎቱን ማክበር ይቅርና በክህደት ተወዳዳሪ የማይገኝለት የወያኔ ተላላኪና የሚጋለብ ሰጋር በቅሎ ሆኖ ይገራል።

ከስልጠናው ማግስት ችሎታውም ሆነ ክህሎቱ በማይፈቅደው የስራ መሰክ ይመደባል። ከዚያች እለት ጀምሮ ለወያኔ ታማኝነት ጅራቱን የሚቆላ ተጋላቢ ሰጋር በቅሎ ይሆናል። ከቶውንም አንዳንዶቹ በታማኝነቱ ዙሪያ እኔ እበልጥ እኔ እበልጥ ውድደር በመግባት ወገንን አስገድሎና አሳስሮ የበለጠ የገንዘብ ዳረጎት፣ ሹመትና ሽልማት ለማግኘት የሚያደርጉትን ፉክክር ለተመለከተ ሰው በጣሊያን ወረራ ወቅት ሕሊናቸውን ሽጠው ህዝባቸውን አስጨፍጭፈው በእንቁላል ሻጭነት ካስመዘገቡት የባንዳነት ታሪክ ቢበልጥ እንጅ የሚያንስ አይደለም።

ውድ አንባቢያን ለፅሁፌ መነሻ ነጥብ የሆነኝ በሰሞኑ በሕዝባች ላይ የሚደርሰው ፍጅት ነው። በጎጃምና በጎንደር የአማራ ሕዝብ ላይ ዛሬ ወያኔ የሚፈፅመው የዘር ማጥፋት ወንጀል በማከናወን ላይ የሚገኘው ብአዲን የተባለውን ሰጋር በቅሎ እየጋለበ በመንገድ መሪነት፣ በጀሮጠቢነት፣ በጠቋሚነት እየተጠቀመ ነው። ዛሬ በጎጃም ውስጥ ደብረማርቆስ ባህርዳንና በጎንደር ልዩ ልዩ ከተሞች ውስጥ እድሜቸው ከ 14 -17 የሚሆኑትን ታዳጊ ለጋ ወጣቶች በብአዲን መንገድ መሪነትና ጠቋሚነት የትግራይ ነፍሰባለ አጋዚ ሚሊሻ እየገደለ፣ እየደበደበ፣ ወደ ጅምላ ግዞት ማጠራቀሚያ በማስገባት ሰቆቃና ስውር ግድያ እየፈፀመ ነው። ወላጆች በየጎዳናውና በቤታቸው በራፍ ተኮልኩለው የደም እንባ በማንባት ላይ ናቸው። እንደሚታወቀው በአማራው ባህል እንዲህ አይነቱ የወገንን ደም እየሸጡና እየለወጡ መብላት ብዙ ያልተለመዳ ቢሆንም በኛ ዘመን ግን የትግሬዎችን የባንዳነት ታሪክ እንዳለ በመቀበል ብአዲን የተባለው አውሬ አገርና ትውልድ እያጠፋ ነው። ብአዲን ለ 25 ዓመታት በአማራው ሕዝብ ላይ የደረሰውን ግፍ የፈፀመና ያስፈፀመ ካሀዲ ብድን መሆኑ ሳያንስው አሁንም ወያኔ አማራውን ጨርሶ ለማጥፋት በጀመረው ወታደራዊ ወረራ ዘመቻ ውስጥ በተላላኪነቱ ቀጥሎበታል። ሕዝባችን በማስገደል፤ በማዘረፍና ሐብትና ንብረቱን በማቃጠል እንዲወድም በማድረግ ላይ ይገኛል። ስለዚህ በዚህ ከሐዲ ቡድን ላይ አንድ መላ ሊፈጠርለትና ከጠላታችን ወያኔ ባላነሰ መንገድ ሕዝባችን ማንኛውንም እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ተገቢ ነው ብየ አምናለሁ።

ስለዚህ ብዕረኛውም ጦረኛውም ብአዲን ብሎ እራሱን በሚጠራው ቅጥረኛ ቡድን ላይ ክንዱን ማሳረፍ አለበት። “ጠላትማ ምንጊዜም ጠላት ነው አስቀድሞ ማጥፋት አሾክሿኪውን ነው” በማለት አባቶቻችን በምሳሌ ገልፀውታል። የአማራው ወጣት ክንዱን በወያኔው ሰጋር በቅሎ ብአዲን ላይ ማንሳት የወቅቱ የትግላችን ዘርፍ ነው። ይህንን ባናደርግ በለጋ እድሜቸው በጨካኙ አጋዚ የተጨፈጨፉት ልጆቻችንና ወንድሞቻችን ደም ይፋረደናል። በየመንገዱ፣ በየታዛው፣ በየጫካውና በየገደሉ የደም እንባ እያነቡ የሚንከራተቱት አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እንባ ይፋረደናል። በአጠቃላይ ስናየው በጨካኝ አጋዚ ትግሬዎች የሚፈሰው የአማራ ደም ከአፋፍ ላይ ሆኖ ይጣራል። ከዚህ በኋላ ጠላታችን ወዳጅ ላይሆነን መለማመጡ ማብቃትና መዘጋት ያለበት ምዕራፍ ነው። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በመላው አማራ ሕዝብ ክልልና መኖረያ መንደር በወረራ ገብቶ ሕዝባችንን ጨርሶ በማጥፋት ላይ የሚገኘው ጨካኙና ሰው በላው አጋዚ ግድያውን አቁሞ በአስቸኳይ ለቆ መውጣት እንዳለበት ተገንዝበን ትግሉን በቆራጥነት መቀጠል ግዴታችን ነው ። ሕዝባዊ ተጋድሎውም ቀጥሎ ሕዝቡ የኔ ብሎ ሊቀበለው የሚገባ ህገ- መንግስታዊ ለውጥና ስርአት በመፍጠር ሕልወናውንና መብቱን በአስተማማኝ ሁኔታ ማረጋገጥ አለበት።

ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት አማራ ነው!!! ድል ለተገፋው ሕዝባችን !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s