አንድ ኢትዮጵያ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የተግባር እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሳተፉ ሃገራዊ ጥሪ ያቀርባል።

አንድ ኢትዮጵያ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ

መግቢያ

እኛ ኢትዮጰያዉያን በመከባበር፤ በፍቅር፤ በመቻቻልና በአንድነት ፍጹም የሚያኮራ ባህል መስርተን የምንኖር ህዝቦች ነን። እጅግ የሚያኮራ ታሪክ ያላት ሃገር ክቀደምት አያቶቻችን ተረክበንም በጨዋነት፤ በታጋሽነትና፤ በፍጹም ኢትዮጵያዊ ባህል ችግሮቻችንን እየፈታን እስካሁን ኖረናል።

ይህ በእንዲህ እያለ ለዘመናት በላያችን ላይ እየተማቹ ያሉ ችግሮች ከመብዛታቸዉ የተነሳ ህዝቡ ትዕግስቱ ተሟጦ ችግሮቹን ሊሸከማቸዉ የማይችልበት አሳሳቢ ደረጃ ደርሶ የሃገራችንና የህዝባችንን ህልዉና አደጋ ዉስጥ ከቷል። ህዝቡም ብሶቱን ለመግለዕ በሚያደርጋቸዉ ትግሎች ዉስጥ እጅግ ልብን በሚሰብር ሁኔታ ክቡር የሰዉ ህይወት እየጠፋ ይገኛል። በዚህም ምክንያት የሃገራችን ህልዉናና የህዝባችን እጣ ፈንታ ሁሉንም ለሃገሩ ቀና የሚያስብ ወገን ጭንቀት ውስጥ ከቶት ይገኛል። የችግሩም ውስብስብነትና አደገኝነት ጊዜ የማይሰጥ ሲሆን ጉዳዩ በአፋጣኝ ካልተፈታ የመጨረሻ ዉጤቱ የሀገራችንና የህዝባችንን ህልዉና ሊታሰብ የማይቻል አደጋ ውስጥ መክተቱ አይቀሬ ነዉ።

እየተከሰተ ባለዉ ሁኔታም ልቡ ያልተሰበረ፤ ህሊናዉ ያልቆሰለ፤ በየቤቱ እያለቀሰ፤ አምላክን እየተማጸነ፤ ሌት ተቀን ተስፋንና አፋጣኝ መፍትሄን እየተመኘ የማይገኝ ኢትዮጵያዊ የለም። ህዝቡም ከዳር እስከዳር የመፍትሄ ያለ እያለ እየጮኸ ይገኛል። ለህዝቡም ጥሪ ምላሽ ለመስጠት እያንዳንዳችን ኢትዮጵያዉያን የሃገሬ ጉዳይ ያገባኛል በማለት እጅ ለእጅ ተያይዘን በቆራጥነት ከተነሳን ለችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ መስጠት አያቅተንም።

ትብብሩ ለችግሮቻችን አፋጣኝ መፍትሄ ለማግኘት ቁልፍ ሚና ይኖረዋል ብለን የምናምን ኢትዮጵያዉያን በመፍትሄዎች ዙርያ ላይ ትኩረት ሰጥቶ የሚንቀሳቀስ ህዝበ ዉሳኔ 2009 (referendum 2009) የሚባል ሁሉን አሳታፊ የሆነ በበጎ ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የትብብር መድረክ በመመስረት ሁሉንም ኢትዮጵያዉያን ትብብሩ በሚያቀርባቸዉ የመፍትሄ የተግባር እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሳተፉ ሃገራዊ ጥሪ ያቀርባል።

ዓላማ

የህዝብን ድምጽ ማስማትና የመፍትሄ ሃሳቦችን በማመንጨት ህዝቡን በማስተባበር ተግባራዊ ማድረግ

አካሄድ

ህዝብንና ድርጀቶችን በማስተባበርና በማቀናጀት የመፍትሄ ሃሳቦችን ተፈጻሚ ማድረግ

ግብ

ኢትዮጵያዉያን በሀገራቸዉ ጉዳዮች ድምጻቸዉ እንዲሰማና ቀጥተኛ ተሳታፊዎች እንዲሆኑ ማስቻል።

እሴቶች

1. ፍትህ
2. እኩልነት
3. ነጻነት
4. ዲሞክራሲ
5. ትብብር
6. ግልጽነት
7. ተጠያቂነት

የትብብሩ መለያ

1. ህዝባዊ – ኢትዮጵያዉያንን ያሳትፋል
2. አዳዲሰ – ታላላቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸዉን ሀሳቦች ያፈልቃል
3. ተግባራዊ – በተጨባጭ የሚታዩ ተግባራትን ያከናዉናል
4. ግልጽነት – ተግባራትን በፍጹም ግልጽነትና ተጠያቂነት ያከናዉናል
5. ሁሉን አቀፍ – በዓላማዉ የሚያምንን ሁሉ ያለገደብ ያሳትፋል
6. ገለልተኛ – የማንንም የዘር፤ የሃይማኖትና፤ የፖለቲካ ዓላማ አያራምድም

የትብብሩ መፈክር

እንድ ኢትዮጰያ – አንድ ሀዝብ – አንድ ጥያቄ!!! (Ethiopia First)

የትብብሩ ዓርማ

ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያስተሳስርዉ ቀይ፤ ቢጫ፤ አረንጓዴ ባንዲራችን ላይ እንድ ኢትዮጰያ – አንድ ሀዝብ – አንድ
ጥያቄ የሚለዉን መሪ መፈከርና የዲሞክራሲ መገለጫ የሆነዉን የምርጫ ምልክት የሆነዉን ጠቋሚ ጣትን ወደ ላይ ያወጣ
የተጨበጠ እጅ

አቋም

ትብብሩ ተግባራቱን በፍጹም ገለልትኝነት ያክናዉናል።
ተቋማዊ ምድብ
ለፍትህ፤ ለህዝቦች ነጻነት፤ ለእኩልነት፤ ለዲሞክራሲ፤ ለሰላም፤ የሚታገል የህዘብ ንቅናቄ ነዉ።

የትብብሩ አባላት

ማንም በትብብሩ ዓላማዎች የሚያምን ኢትዮጵያዊ ሁሉ የትብብሩ አባል ነዉ።

የአባልነት መብት

1. በትብብሩ ማናችዉም እንቅሰቃሴዎች ያለገደብ መሳተፍ
2. አዳዲስ ሀሳቦችን ማፍለቅና በትብብሩ ፕሮጄከቶቸ መሳተፍ
3. ድምጽ የመስጠት፤ ሰለትበበሩ እንቅስቃሴ መረጃ የማግኘት
4. ትብብሩ በሚያቀርባቸዉ ጥሪዎች መሳተፍ

የአባልነት ግዴታዎች

አባልነት ነጻ ሲሆን በትብብሩ የሚሳተፉ ሁሉ የትብብሩን ዓላማና የአባላቱን መብት ማክብር ይጠበቅባቸዋል።
በጎ ፈቃደኝነት
የትብብሩ ተግባራት ሁሉ በበጎ ፈቃድኛ አገልጋዮች ይከናወናሉ።

ድርጅታዊ መዋቅር

1. ትብብሩ አድጎ የትብብሩ ሃሳብ ፈጣሪዎች ያለሙለት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ በሀሳቡ አፍላቂዎች አስተባባሪ ቡድን ይመራል
2. ቀጣይ ድርጅታዊ መዋቅሩ በጊዜዉ ተጨባጭ ሁኔታዎችና በአባላት ምክክር ይወሰናል
3. አስተባባሪ ቡድኑ እንዳስፈላጊነቱ የተለያዩ ግብረ ሃይሎች፤ ምክር ቤቶች፤ ኮሚቴዎች፤ የስራ ሃላፊዎችና አስተባባሪዎችን ይመድባል

የገቢ ምንጭ

1. ትብብሩ ለዘመቻዎች፤ ለስራ ማስኬጃዎች፤ ለፕሮጄክቶች፤ ፕሮግራሞችና፤ ለሌሎችም ተጨማሪ ያልታቀዱ አጋጣሚዎች ገልጽ የሆኑ የተግባር ፕሮጄክቶች በመንደፍ ክአባላትና ሌሎች ለጋሽ ደርጅቶች ድጋፍ በማሰባሰብ ስራዎቹን ያንቀሳቅሳል።
2. በትብብሩ ስም የባንክ አካዉንት ተከፍቶ ማናችዉም የትብብሩ የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በሂሳብ ባለሙያ ይንቀሳቀሳሉ
3. የሂሳቡ እንቅስቃሴም ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ በድረ ገጽ እንዲታይ ይደረጋል

ኢዲት

የትብብሩ ሂሳብ በተረጋገጠለት ኦዲተር አየተመረመረ በየጊዜዉ በኦዲተሩ ለህዘብ ይፋ ይደረጋል

ፕሮጄክቶች

ትብብሩ ሀገራዊ ፋይዳ የሚኖራቸዉን ተጨባጭና ተግባራዊ ሃሳቦች በማመንጨት ለህዝብ ይፋ ዉይይት በማቀርብና የህዝቡን ድጋፍ በማንቀሳቀስ ተግባራቱን ያክናዉናል።

የትብብሩ እድሜ

ትብብሩ የተመሰረተዉ ላልተወሰነ ጊዜ ነዉ። ትብብሩ በማናቸዉመ ምክንያት ቢፈርስ የትብብሩ እሴቶቸ በአሜሪካን መንግስት ህግ መሰረት ይክናወናሉ።

No automatic alt text available.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s