ማለዳ ወግ …በአረብ ሀገራት ያሉ ኢንባሲና ቆንስሎች ድክመት ! [ነቢዩ ሲራክ]

* የጎዳን የመብት አስከባሪ ማጣት እንጅ አረቦች ከፍተው አይደለም
*  አረብ አሰሪዎች ግፍ ፈጽመው የህግ የበላይ አይሆኑም
* ሶስት አመት ያለ ደመወዝ አሰሯት፣የመብት አስከባሪ ተገኘና ተከፈላትNebiyu-Sirakይህች የምትመለከቷት እህት ከሶስት አመት በፊት ያኔ ” ህጋዊ” በተባለው የኮንትራት ሰራተኞች ወደ ሳውዲ ከጡት እድሜያቸው ለስራ ካልደረሱት መካከል አንዷ ናት ። ለስራ በተሰማራችበት የምስራቅ ሳውዲ አንድ ትንሽ መንደር ከሳውዲ አሰሪዎቿ ጋር ለሶስት አመታት ከሰራች በኋላ አሰሪዎቿ ደመዎዝ ሳይሰጡ ወደ ሀገር ለመላክ ወደ ጊዜያዊ መጠለያ እስር ቤት ያስገቧታል ። ደማም ውስጥ ባረፈችበት ማቆያ እስር ቤት በተመሳሳይ ሁኔታ በኮንትራት መጥተው ወደ ሀገር ለመግባት የቆረጡ እህቶችን ታገኝና እያነባች የደረሰባትን ድካምና ለአመታት የሰራችበትን ደመወዝዋን አለመቀበሏን ላገኘቻቸው ሀበሻ እሀቶቿ ታጫውታቸዋለች ። ይህን አሳዛኝ ታሪኳን የሰሙት እህቶች መረጃውን ተቀባብለው “በዜጎች ጉዳይ ያገባኛል ” ለሚሉ ወገኖች የደረሰባትን በደል ያደርሱታል …

መረጃው በምስራቅ ሳውዲ በደመማም ለሚገኘው አዲስ ተቋቋሚ የኮሚኒቲ አባላት ደርሶ ክትትሉ ተጀመረ ። ብርቱዎቹ አዳዲስ ተመራጭ የኮሚኒቲ አመራሮች ጉዳዩን ይዘው ወደ ሳውዲ መንግስት በማቅረባቸ ው አሰሪው በፖሊስ ተጠርቶ ያልተከፈላትን ደመዟን ሙሉ በሙሉ እንድ ትረከብ ተደረገ …እነሆ በልጅነት ጉልበቷ በላቧ የሰራችው ገንዘቧን  ተቀብላለች ፣ የለፋችበት የሶስት አመት ደመወዝ ገንዘቧን መረከቧልን እነሆ በደስታ እየተፍለቀለቀች ትናገራለች   ! …ደስ ሲል  🙂

አዎ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው እህቶች በተመሳሳይ ሁኔታ የሰሩበትን ደመወዛቸውን መነጠቁ ሳያንስ ግፍ እየተፈጸመባቸው ተሸፋፍኖ ወደ ሀገር ለመሸኘታቸው ምስክሮች አለን  !  ይህ የሆነበት ዋና ምክንያት የሳውዲ አሰሪዎች ከህግ በላይ ሆነው ፣ ለዝርፊያ ህጉ የሚፈቅድላ ቸው ሆኖ ሳይሆን የዜጎችን ጉዳት ወደ ሚመለከተው የሳውዲ አካላት አድርሶ መብታቸውን የሚያስከብርልን የመንግስትና የማህበረሰብ ተወካይ በማጣታችን ብቻ ነው  ! ይህን የምለው እንደ እድል ሆኖ ጉዳያቸው ተይዞና ክትትል ተደርጎላቸው የለፉ የደከሙበትን ፣ የተጎዱ የተበደሉበትን ጉዳይ ፍትህ አግኝተው የጉልበት ፣ የላብ ድካም ውጤት ደመወዝና የበደላቸውን ዋጋ ተከፍሏቸው ወደ ሀገር የተሸኙትን ጥቂቶች አውቃለሁና ነው  !

የመብት ጥበቃ ጉድለት በሁሉም አረብ ሀገራት በሚባል ደረጃ ይስተዋላል። ጉዳዩ በአብዛኛው የመብት ረገጣ በመሆኑ ተመሳሳይ ነው።  ከግማሽ ሚሊዮን የማያንሱ ኢትዮጵያውያን የኮንትራት ሰራተኞች ” በኮንትራት ስራ” ስም በተሰደዱባት ሳውዲ አረቢያ ከሌሎች ሀገራት የበለጠና የከፋ መጠነ ሰፊ ችግር መኖሩ ደግሞ እውነት ነው ። ችግሩን በሳውዲና በቀሩት አረብ ሀገራት ያሉ ኢንባሲና ቆንሰላ መ/ቤቶች አብጠርጥረው ያውቁታል ። ዳሩ ግን እየሰሩ ያለው መሆን ያለበትንና የሚጠበቀውን ያህል አይደለም ፣ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የሚሞግተኝ ካለ ከጥላቻ ለጸዳው ውይይት ሁሌም ዝግጁ ነኝ  ! መረጃ ማስረጃ እያቀረብን መነጋገር እንችላለን  …

ወደ መብት ማስጠበቁ መክሸፍ ስናመራ በእርግጥ ለክሽፈቱ አስተዋጽኦ ወደ ሳውዲም ሆነ ወደ ቀሩት ሀገራት የሚላኩት ዲፕሎ ማቶች ዲፕሎማሲያዊ ልምድ አለያም ጉዳይን የማስፈጸምና የመም ራት አቅሙ ያላቸው አለመሆኑ እንደሆነ በርካታ ማሳያዎችን ማሳዬት ይቸላል ።  ሌላው ሁሉ ቀርቶ እነሱ አቅምና ባጀቱ  ቢያንሳቸው በመብት ማስከበሩ ክሽፈት የተጎዳው ፣  በሚሰራው ልቡ የሚደማውን ዜጋ ማስ ተባበር ቢችሉ ነዋሪው ገንዘብ አዋጥቶ ጠበቃ እስከመቅጠር ቀናኢነት ለመሆኑ ከጥያቄ አይገባም ። ከነዋሪው ባለፈ ሰፋ ባለና በተደራጀ መን ገድ ችግሩን ለመቅረፍ  በየሀገሩ ያሉትን ኮሚኒቲ ማህበራት በማደራጀ ትና በማቀናጀት ጠቃሚ ስራ መስራት ይችሉ ነበር ። እያወቁ አጥፊዎ ች ናቸውና ይህን ግን አያደትጉትም ።

ከተባበሩት ኢምሬት እስከ ኩዌት ፣ ከኳታር እስከ ባህሬን ከሳውዲና ሊባኖስ ኢንባሲና ቆንስሎች የሚከተሉት የፖለቲካ ድርጅትን በውስጠ ታዋቂነት ያማከለ አዲስ የኮሚኒቲ አወቃቀር ደግሞ እንደ መፍትሔ ቢጀመርም ወደ ለየለት አዘቀት ከመወርወር አላዳነንም ።  ነባርና መጠነኛ እርዳታ ያደርጉ የነበሩ ማህበራትን በማፈራረስ በአዲስ መልክ የሚመሰርቷቸው ማህበራት ለነዋሪው የሚፈይዱት ነገር የለም ። የማህበራቱ አደረጃጀት ለሰብአዊ እርዳታ ሳይሆን ለፖለቲካ ፍጆታ እና ለገንዘብ መሰብሰቢያ በመሆኑ ሰው ወደ ተቋማቱ መቅረብ አይሻም ፣ በዚህ ምክንያት ከድጡ ወደ ማጡ እያደርን ለመዘፈቃችን ሁነኛ ምክንያት ነው  !

ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎች በሚኖሩበት በዋና ከተማዋ ሪያድ ኢንባሲው በፈለገው መንገድ ማደራጀት ያልቻለው ኮሚኒቲ  ከፈራረሰና ድብዛው ከጠፋ አመታት ተቆጥሯል። በጅዳም ኮሚኒቲው በተፈለገው ድርጅት ቀመስ አወቃቀር በጣም ጥቂት ነጻ የተባሉ ተመራጮች ቢገ ቡበትም ድምጽ የላቸውምና ኮሚኒቱው የሚተነፍሰው በቆንስሉ ፖለቲ ከኞችና በተሰገሰጉት የድርጅት ጉዳይ ፈጻሚዎች ሳንባ ሆኗል ። ኮሚኒ ቲው ከቆንስሉ መሳ ለመሳ የዜጎችን መብት ማስከበሩ ቀርቶ ከ3000 በላይ ታዳጊዎች የሚማሩበት በሀገር ወዳድ ዜጎች የተመሰረተው የትምህርት ማዕከል እያደር አደጋ የሚሰማበት  ተስፋ አስቆራጭ ማዕከል ሆኖብናል ።  ወደ ኩዌት ብንዘልቅ የምናገኘው እውነት ተመሳሳይ ነው  ! ኢንባሲው ኮሚኒቲውን አደራጅቶ የዜጎችን መብት ለማስከበር ተስኖት ዜጎች ለመብት ረገጣ ተጋልጠዋል   🙁

ከሁሉም የሚያሳዝነው በተጠቀሱት ሀገራት የሚገኙ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ” የዜጎች መብት ይከበር ፣ ለተገፋው ዜጋ ዋስ ጠበቃ ሁኑለት! ” ብለን ስንጠይቅ እንደ ተቃዋሚ ያዩናል ። የተበዳይ ዜጎችን ሮሮ ስናሰማ ” ድብቅ አላማ አላቸው!” እያሉ የዜጎችን ድምጽ ለማፈን ያሻቸውን ተቃዋሚ ስም እየለጠፉ  ያሸማቅቁናል ። ይህ ግን መፍትሔ አይደለምና ችግሩ እያደር ተባብሷል  ! የአረብ ሀገራት ያሉ ኢንባሲና ቆንስሎች ድክመት መጠነ ሰፊ ነው ፣ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትና ማዕከላዊው መንግስት ምድር ላይ ያለ እውነቱን አምኖ በመቀበል  ማሻሻል አልቻለም!  የሳውዲም ሆነ የአረብ ሀገር ስደተኞችን የጎዳን  የመብት አስከባሪ ማጣት እንጅ የአረቦች ከፍተው አይደለም ፣ አረቦች ግፍ ፈጽመው ለህግ የበላይ ሆነው አይደለም ፣ ድክመቱ የእኛ ተቆርቋ ሪና መብት አስከባሪ ማጣት ነው ፣ ደረቅ እውነቱ ይህ ነው  !

በየትኛውም የአረብ ሀገር የመብት አስከባሪ ማጣት እንጅ የጎዳን አረቦች ከፍተው ፣ ግፍ ፈጽመው ለህግ የበላይ ሆነው አይደለም  ለሚለው የምታዩት የተገፊዋ እህት የተቀማችውን የአመታት ደመወዝ መቀበሏ እንደ ትኩስ ማስረጃ ውሰዱት  ። ይህ ቅንጫቢ መረጃ በምስራቅ ሳውዲ በደማም ከሳምንታት በፊት የሆነ ነው ፣ ለስኬት የበቃውም በዜጎች ጠቋሚነትና በኮሚኒቲ መብት ማስከበር ትጋት የታከለበት ክትትል ነበር፣ እናም ይህች አንድ ፍሬ እህት የሰራችበትን ደመወዝ መቀበሏ ለአባባሌ ሁነኛ ምስክር ነው  ! በዚህ አጋጣሚ ጉዳዩን ተከታትለው ጥቆማውን ላቀረቡት ወገኖችና ላስፈጸሙ ለደማ ም ኮሚኒቲ አመራሮች የላቀ ምስጋናዬን ማቅረብ እወዳለሁ  !

ቸር ያሰማን  !

ነቢዩ ሲራክ
ህዳር 17 ቀን 2009 ዓም

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s