አዋዜ ……. ፊደል አረፉ፤አንድ ምዕራፍ የዓለም ታሪክ ተከተተ

ፊደል!በማንኛውም መመዘኛ ፃዲቅ!!!!የድሆች አቅም!!!!የድሆች ውበት!!!!!! በማንኛውም መመዘኛ ከፊትለፊቱ በየተራ ከተሰለፉ ጠላቶች በእጅጉ የላቀ የሞራል ልዕልና የነበረው ተፋላሚ!ተፉልሞም ድል ነሺ!!!!!ምሽቱን አዋዜ የመሳ-የለሹን ፊደል ተሰምቶ የማይጠገብ ታሪክ ይዞ ይቀርባል!!!!ርእሱም “ፊደል ዕውንትም ቃል ነበር!”


mengisturaulcastro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s