የብአዴን የመጨረሻ እድል – ሙላት በላይ

መለስ ትግራይን በኢኮኖሚና በወታደራዊ ሃይል አጠናክሮ ታላቋን ትግራይ ለመመስረት መርሀ ግብሩን      ሲዘረጋ አማራ የትግራይ ዋነኛ ጠላት በመሆኑ አማራ ከአልጠፋ ትግራይ ልትለማ ስለማትችል አማራን አጥፍቶ የአማራዉን መሬት ወስዶ ትግራይን በማንኛዉም ዘርፍ የበላይነትን ለማስጨበጥ ነዉ፡፡

መለስ አማራ ጠፍቶ ቀሪዉም ከመንገድ ዳር ቁሞ ሲለምን በሎሌነትና በገረድነት ሲያገለግል ማየት ነዉ የምመኘዉ ሲል በተደጋጋሚ ተናግሯል፡፡ በዚህም የተነሳ የአማራዉ ህዝብ ለሩብ ምዕተ ዓመት ያህል የኖረዉ እየሞተ’ እየተሰደደ’ የሥነልቦና ዉክበት እየደረሰበት’ በአገሩ ላይ በኢኮኖሚዉ’ በፖለቲካዉና በማህበራዊ ኑሮዉ ቀጥተኛ ተሳታፊ ለመሆን ቀርቶ ለህልዉናዉ ዋስትና ሳይኖረዉ ነዉ፡፡አማራን አጥፍቶ የአማራን ንብረት አፈርና እንጨት ሳይቀር ወደትግራይ በማጓጓዝ  ትግራይን በስፋት ለማስፋፋትና ለማልማት የተጠቀመበት ስልት

1 – በልማት –ህዝft ተቃዉሞ እንዳያነሳ ህዝft ነገሮችን በቅንነት እነዲያይ በሚል በማይተገበር ልማት ስም አማራዉን ሲያሞኙት ኖረዋል፡፡ከልማት ይልቅ በተግባር ሲተገበር የሚታየዉ በአማራ ክልል የሚገኙትን የቱሪስት መስሕብ ሁነዉ የክልሉን ሕዝብ ሊጠቅሙና ኢኮኖሚዉን ለያሳድጉ የሚችሉ የሃይማኖት ተቋማትን’ ገዳማትን’ ታሪካዊ ቦታዎችን’ ሙዚየሞችን –አጥፍተዋል ደኖችን ጨፍጭፈዋል ነዋሪዎችን ገድለዋል አሰድደዋል፡፡

2 -ትምህርት– ህወሃት ገና ከጅምሩ የአማራ የበላይነት አለ ብሎ በዝቅተኝነት    በሽታ ተለክፎ አማራዉን ለማጥፋት የተመሰረተ ድረጅት ነዉ፡፡ ከዚህ የዝቅተኝነትና የጥላቻ በሽታዉ መዳን ያልቻለዉ ህወሃት አማራዉን ገሎት’ አሰድዶት’ አምክኖት’ በኢኮኖሚዉ አድቅቆት… ሊረካ አልቻለም፡፡ ከነበረበት ቁጥር በአምስት ሚሊዮን ቀንሶ የሚገኘዉ አማራ ለወደፊት የተማረ ተዉልድ እነዳይፈጠርበት ተፈርዶበታል፡፡

ለየስሙልም ቢሆን በአማራዉ ክልል ዉስጥ የሚገኙ የትምህርት ተቋማት ብቁ መምህራን የ ለሉበት የመማሪያ መሳሪያዎችንና መጻህፍትን ያላሟሉ ናቸዉ፡፡ ከዚህም በላይ አሳዛኙና አስገራሚዉ ነገር በትምህርት ገበታ ላይ የለለዉን ተማሪ ለክ እንዳለ በማስመሰል በትምህርት ቤት መዝገብ ላይ በማስፈር ለዩኔስኮ እስታትስቲክ የቁጥር ማሳደጊያ መሆኑ ነዉ፡፡

3 – ጤና– እንደ ትምህርት ተቋሙ ሁሉ  በአማራዉ ክልል ተፈላጊዉን የጤና አገልግሎት      የሚሰጡ የጤና ተቋማትና የጤና ባለሙያ የሉትም፡፡ እነዲያዉም በጤና አገልግሎት ስም                        ዘሩን እንዳይተካ በህወሃት ግፍ የተሞላበት ህዝብ ነዉ፡፡ በወሊድ መቆጣጠሪያ ስበብ እስከ ዘላለሙ የሚያመክን መድሃኒት መሞከሪያ የሆነዉ እነዲጠፋ የተወሰነበት የአማራ ህዝብ ነዉ፡፡ በእዉነት ይህ ሁሉ ግፍና በደል በአማራዉ ህዝብ ላይ ሲፈጸም እያየ ዝም ያለዉ  ብአዴን በመጨረሻዉ ሰዓት ምን መልስ ይኖረዉ ይሆን;

4 –በጀት– በህወሃት መሰሪ አካሄድ ለይስሙላም ቢሆን ለአማራዉ ክልል የሚበጀተዉ በጀት ሥራ ላይ እነዳይዉል ይደረጋል፡፡ በብአዴን እንዝህላልነት ሥራ ላይ የአልዋለ በጅት ተብሎ    ወደታታሪዉ የትግራይ አስተዳደር ይዛወራል፡፡ በዚህ ተራ የማታለል ሥልት    ለ26 ዓመታት የአማራዉ የበጀት ሂሳብ በልታ ለማትጠግበዉ ትግራይ ሲጓዝ ኖረ፡፡

5 – ፕሮጀክት— በየዘመኑ ለአማራዉ ህዝብ ፕሮጀክት ተነደፈልህ እየጠባለ ጀሮዉ እስኪደነቁር ፐሮፖጋንዳ ይሰራለታል፡፡ ከፕሮፖጋነዳ የአለፈ ግን አንድም ፐሮጀክት ተሰርቶ ጥቅም ላይ ዉሎ አልታየም፡፡ እንዲያዉም ድሮ የነበረዉ እየተቀነሰ ድራሹ እንዲጠፋ ሆኗል፡፡ወይም ወደትግራይ ሂዷል፡፡( ጣናበለስ ፕሮጀክትን ያሰታዉሷል)፡፡

6- የዉጭ እርዳታ–  የአማራዉ ህዝብ በኢኮኖሚ ደቋል፡፡ በትምህርት ወደኋላ ቀርቷል፡፡ በዉሀ ወለድ፣ በወባና በመሳሰሉት በሽታወችጤናዉ ተጓድሏል ፡፡ ይህም ሁኖ የዉጭ እርዳታ እንዳይደርሰዉና ተጠቃሚ እነዳይሆን በህወሃት አስተዳደር ሆነ ተብሎ በእቅድ ተከልክሏል፡፡

በአጠቃላይ የአማራዉ ህዝብ በድህነት እንዲማቅቅ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ዘመቻ እንዲካሄድበት በተወለደበት ኢትዮጵያ አገሩ እንዳይኖር የተፈረደበት ወያኔ አማራን ለማጥፋት ብአዴን ብሎ በሰየማችሁ የወያኔዉ ጓንት የአማራዉ ምስሎች መሆናችሁን የአማራዉ ህዝብ ጠንቅቆ ያዉቃል፡ እናንተም ታዉቃላችሁ፡፡

ለመሆኑ ምስል ምንድን ነዉ; ምስል አንዲት ወተታማ ላም የወለደችዉ ልጇ ሲሞት ብልሁ ገበሬ ወተቷን ለማግኘት የጥጃዋን ቆዳ ስልቻ አዉጥቶ በገለባ ሞልቶ የጥጃ ምስል ስርቶ ይህን ምስል ከፊቷ አቁሞ እያሳየ ወትቷን ቁርጫ ሳይቀር ሙልጭ አድርጎ የሚወስድበት ስልት ነዉ፡፡

የትግራዩ መለስ የአማራዉን መሬት ፣ሃብት ንብረት እንጨት– አፈር– ሳር– ቅጠል ሳይቀር ለተግራይ የተሰጠበት የአማራዉ ህዝብ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ዘመቻ የተፈጸመበት በእናንተ ምስልነትና አሽከርነት በወያኔ አሽከርካሪነት መሆኑን መቼም ቢሆን ልትረሱት አትችሉም፡፡

እናንተ አማራነን የምትሉ የብአዴን አባላት ልብ በሉ አማራዉን አሰደዳችሁት፡፡ አሰገረፋችሁት፡፡ ሀብትንብረቱን አሰቀማችሁት መሬቱን አስረከባችሁበት ዘርማንዝሩን አስጠፋችሁበት ለአገር ለወገን ተቆርቋሪዎችን በወነጀለኛ ቄሶች   እያታለላችሁ በገንዘብ እየተገዛችሁ አስገደላችሁ፡፡ በአጠቃላይ አማራን አስጨርሳችሁ ምደሩን ለወያኔ አሰረክባችሁ ታላቋን ትግራይ በአማራ ላይ አስመስረታችሁ የወያኔን ፕሮገራም አሰፈጸማችሁ  ከእንግዲህ የሚቀራችሁ

1 በአሽከርንት የአገኛችሁትን ንብረት አስረክባችሁ በልመና መሰማራት

2   የትግራይን ንብረት ሰጥ ለበጥ ብሎ መጠበቅ ከአልቻላችሁ እስርቤት እየገባችሁ እነደ ኮርማ በሬ በመቀጥቀጥ ሽባ ሁኖ መኖርና የመጨረሻዉ የሥራ መስካችሁ ለወያኔ ሴቶች ግብር ዉሀ ቀጅ መሆን መሆኑን አዉቃችሁ ለዚህ የዉርደት ሥራ ከመሰማራታችሁ በፊት ከወገናችሁ የአማራዉ ህዝብ ጎን ትሰለፉ ዘንድ  ትጠየቃላችሁ፡፡ንቃባቸዉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s