የፈርጣጩ ነገር – ሳምሶን ገነነ

 

አገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት ሃያ ሰባት አመታት በሰው በላው ህውሃት ኢህዲግ አገዛዝ ከማሳለፉ ጋር በተያያዘ ዲሞክራሲያዊ ስርአት ፣ ፍትህ ስርአት እጦት ባሻገር ያጣችው ነገር ቢኖር የህዝብን ብሶት በአደባባይ የሚናገር የአደባባይ ሰው ነው። በሃገራችን እንደ ፕ/ሮ መስፍን ወ/ማርያም ፣ዶ/ር መራራ ጉዲና ፣ ቄስ ጉደታ ወዘተ ያሉ የአደባባይ የህዝብ ተቆርቁዋሪዎችን ባለፉት ሃያ ሰባት አመታት ውሰጥ ብናይም እንደ ልደቱ አያሌው አይነት በህዝብ ድምጽ የሚያታልሉ በወጣት ላብ ላይ በርበሬ የሚነሰንስ እንዲሁም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደሞ ኧንደ ፈርጣጩ ሀይሌ ገብረስላሴ አይነት ራስ ወዳድ ግለሰብ ሀገራችን አፍርታለች።

ሩዋጩ ሀይሌ ገብረስላሴ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድነቱን የሚያሳዩ ምን አገባኝ እና በህዝብ ቁስል እንጨት ስደድበት አይነት አስተያየት በአደባባይ በማን አለብኝነት ሲናገር እና ሲለፈልፍ ይደመጣል። በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ 2002 አ.ም ናዝሬት በተካሄደው የህውሀት ኢህአዲግ መደበኛ ስብሰባ ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ መለስ ዜናዊን ፊት ለፊት እያየ ስለ እድገት እና ትራንስፎርሜኑ ኧቅድ ወርቃማነት እና ተአምራዊነት በመናገር ለአራጁ ስርአት ተቆርቋሪነቱን በአደባባይ በመግለጽ ሀ ብሎ የጀመረው አትሌት ሀ/ገብረሰላሴ በህዝብ ቁስል እንጨት መስደዱን ቀጥሎበታል።

ፈርጣጩ አንዴ “ዲሞክራሲ ለአፍሪካ ህዝብ ቅንጦት” ነው ሲል ሲቀጥል ደሞ የወጣቱን የፍትህ ፣ የኧኩለነት ጠያቄ የግብጽ ኧጅ አለበት ሲል አሁን ደሞ የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ የመጀመሪያ ስራ የማህበራዊ ሚዲያዎቸን ማዘጋት ነው አይነት መልክ ያለው ንግግሩን ኧያሰማን ይገኛል።

አላዋቂ ሳሚ ንፍጥ ይለቀልቃል ኧንዲል ያገሬ ሰው፣ ዲሞክራሲ በሰፈነባቸው የማእራብ አውሮፓ ኧና የሰሜን አሜሪካ ሃገራት ሮጦ ያካበተውን ሃብት ምንጩ ዲሞክራሲያዊ ስረአት መሆኑን ዘንግቶ ዲምክራሲ ስር አት ለአፍሪካ ቅንጦት ነው ብሎ መናገር በኧኔ ኧምነት የ አ ኧምሮውን የማሰብ አቅም ከማመላከት ባለፈ ፈርጣጩ ምን ያህል ከህዝብ ኧና ከሃገር ጥቅም ይልቅ ለግል ጥቅሙ ቅድሚያ አንደሚሰጥ የሚያመላክት ይመስለኛል።

መሰረታዊ ከሆኑት የሰው ልጆች መብቶች ውስጥ ያለገድብ የመናገር ኧና የመጻፍ መብት ይገኙበታል። ይህ መብት በዋነኝነት የሌላውን ሰው መብት ባልነካ መልኩ ያለ ገደብ የመናገር ኧና የመጻፍ መብትን ማኧከል ያደረገ ነው። ለዚህ ክቡር ለሆነው የሰው ልጆች መብት መከበር በመላው አለም ከማርቲን ሉተር ኪንግ ኧስከ በአሉ ግርማ ድረስ መስዋትነት ከፍለውበታል። በሌላ በኩል ግን ራጭ ሃይሌ ገብረ ስላሴ ይህንን መሰረታዊ የሰው ልጆች መብት ነው ኧንግዲህ ይገደብ ኧያለ ያለው።

ኧንደ ኧኔ ኧምነት አትሌት ሃይሌ ገብረ ስላሴ የህዝብን ብሶት ወደ ጎን በመተው የብዙሃኑ ህዝብ ቁስል ላይ ኧንዲህ ኧንጭት ኧየሰደደ የሚገኘው በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው የኧውቀት ማነስ ሲሆን ሌላኛው ደሞ ከልክ ያለፈ ኧራስ ወዳድነቱ ነው።
ኧኔ ኧስከማውቀው ድረስ ከሩጫ የሚገኘው ብር ኧንጂ ኧውቀት አይደለም። ነገር ግን ከሩጫ በሚገኘው ብር ኧራስን በኧውቀት ማጎልበት ይቻል ይሆናል። ከሁሉም ባለፈ ደሞ ኧራስን በኧውቀት ለማጎልበት ቅን ልቦና ያስፈልጋል። ስግብግብነት የሞላው ልብ ደሞ ለቅንነት በጣም ኧሩቅ ነው።

በኧኔ ኧምነት በሃገራችን ባለፉት ሃያ ሰባት አመታት በህወሃት-ኢህአዴግ ስርወ መንግስት የሃገራችን ሃብት በግለሰብ ደረጃም ሆነ በቡድን ሲዘረፍ ከርማል። የቀድሞው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዴታ የነበረው አቶ ኤርሚያስ ለገሰ ” የመለስ ቱርፋቶች” በሚለው መጽሃፍ ኧንደገለጸልን በምርጫ ዘጠና ሰባት ወቅት በህዝብ ድምጽ ተሸንፎ ስልጣን ማስረከብ ከነበረበት የ አቶ አርከበ ኧቁባይ ካቢኔ ላይ አትሌት ሃይሌ ገብረ ስላሴ ከ ሁለት ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በህገወጥ መንገድ ወስዳል። ይህም በኧኔ ኧምነት አትሌቱ ሲሮጥ ሲሮጥ የኢትዮጲያ ወዳጅ፣ ሲነግድ ግን ኢትዮጲያን ሽፍቶች ጎን በመቆም በህዝብ ቁስል ኧንጭት የሚሰድ ኧራስ ወዳድ ግለሰብ ስለምሆኑ ነው።

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s