ጽንፈኞችን አንዴት አንታገላቸዉ !!!

ኢዮብ ሳለሞት

ከቅርብ ግዜ አንስቶ በሀገራችን በከፍተኛና በአስፈሪ ሁኔታ አንደወረርሽኝ እየተዛመተ ያለዉን በዜጎች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት፤ማፈናቀል ፤በደቦ መግደል ፤ሀብት ንብረት መዝረፍ የእምነት ተቋማትን ማቃጠል ..ወ.ዘ.ተ በአፋጣኝ የሚቆምበት ሁኔታ ላይ ሃላፊነት የሚሰማቸዉ ዜጎች ካልተረባረቡ እጃቸዉን አጣጥፈዉ ሜዳዉን ፅንፈኞች አንዲጋልቡበት ከፈቀዱ ዉጤቱ ሶርያ፤የመን፤ሊቢያ፤ደቡብ ሱዳን ነዉ ፡፡ ምንም አንኳን የአበራሽን ጠባሳ ያየ በእሳት አይጫወትም ብንልም ሌት ተቀን በሰንት አሳር ፤ዉጣ ዉረድ በትዉልድ ቅብብሎሽ የተገነባችዉን መተኪያ የሌላትን ሀገራችንን አሳልፈን ለበላተኛ ለመስጠት እየተጣደፍን እንገኛለን ፡፡ አንገታችንን ዞር አድርገን አለም-አቀፉ ማህበረሰብ ሶርያና፤የመን ፤ሊቢያ ላይ የደገሰዉን ድግስ ጠጋ ብለን ብንመረምር ሀቁን እናገኘዋለን  የሶርያና የመን ፖለቲከኞች ፤ሊሂቃን ልዩነታቸዉን በጠረቤዛ ዙርያ ፈተዉ ሀገራቸዉንና ህዘባቸዉን ማዳን ሲችሉ ለዉጭ ጣልቃ-ገብነት ሌማታቸዉን በርግደዉ ዛሬ ሩሲያና፤አሜሪካ ጡንቻ ሚለካኩበት ዘመናዊ የወታደራዊ አቅርቦቶች የሚፈተኑበት ቤተ-ሙከራ ሆነዉ ቁጭ አሉ ሃያላኖቹ ጋር አንደዉ ዘላቂ ጥቅም አንጂ ቋሚ ወዳጅና ጠላት የላቸዉም መመሪያቸዉ ግልጥ ነዉ  የጂ-ኦ ፖለቲካ የበላይነት፤ጥሬ ሀብት ፤ርካሽ ጉልበት ፤ሸቀጦቻቸዉን ማራገፊያ ገብያ ማፈላለግ ነዉ የሚለዉ ፡፡ ዛሬም የተለያዩ የሃያላኑ ሀገራት ወኪሎች ቤታችን በተለያየ ዳቦ ስም እየጎበኙት ነዉ ሱዳን አሜሪካ አልበሽርን ወርዱ ስትል ሩሲያ ከአልበሽር ጎን መቆመዋን ለማወጅ ሰከንድ አልፈጀባትም  ሱማሊያ በአሜሪካ፤በኢራን፤በኳታር፤በሳዉዲ እምሮት ተዉጣለች ፤ ሀገራችን ኢትዮጲያችን ላይም አሜሪካ፤ፈረንሳይ፤ሩስያ፤ሳዉዲአርብያ፤ቱርክ ፤ኳታር አይናቸዉን ከጣሉባት ቆዩ ለነገሩ በዚህ ደረጃ አለም-አቀፉ ማህበረሰብ ሲጎመጅብን ዛሬ የመጀመሪያዉ አይደለም ትላንት  በሃይማኖት ፤ ሀገር በማዘመን ፤ በህክምና አቅርቦት ፤ በብድር ፤በወታደራዊ ድጋፍ አቡጀዲ ሞክረዉናል ፤ ዛሬ በርእዮተ-ዐለም ፤ በብድር አቅርቦት ፤ ሽብርተኝነት በመዋጋት ፤ በኢኮኖሚ ፍልስፍና ፤ በድህንት ቅነሳ ፤ በጤና ፤በዲሞክራሳዊ ስርአት ግንባታ….ወ.ዘ.ተ ዛጎል ዉስጥ ተደብቀዉ እዉነተኛ መልካቸዉ ሲገለጥ ግን ጥሬ-ሀብት ፤ርካሽ ጉልበት ፤የጂ-ኦ ፖለቲካ የበላይነት ፤ ገብያ ፍለጋ ነዉ ፡፡ ጥያቄዉ በዚህ ደረጃ አለም-አቀፉን አሰላለፍ ተገንዘበን አንዴት ምላሽ አንስጥ ነዉ  ቅደመ-አያቶቻችን በዲፕሎማሲም ፤በመረጃ የበላይነት ፤በወታደራዊ ሰልት ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ በየአቅጣጫዉ ደልን የተገናጸፉበት ምክንያት በቅድሚ የቤት-ስራቸዉን በሚገባ ሰርተዉ በአለም-አቀፍ ደረጃ ለሚጠብቃቸዉ ተግዳሮት ራሳቸዉን በማዘጋጀታቸዉ ነዉ ፡፡  ዉስጣዊ ሽኩቻቸዉን ፤የወንበር(የስልጣን ሽሚያ) ቅራኔያቸዉን ባዳበሩት ሀገር-በቀል የግጭት አፈታት ባህል መሰረት አድረገዉ በይቅርታ ተካክሰዉ ጠላት ይጠቀምበታል የተባለዉን ቀዳዳ ሰፍተዉ በጋራ አቅማቸዉን በማይመች ሁኔታ ዉስጥ አስተባብረዉ ተጠቅመዉ ነዉ ፡፡ በቂ የመሰረተ-ልማት አቅርቦት በሌለበት ፤ የመገናኛ አዉታሮች ባልተዘረጉበት በአይነ-ስጋ ለመገናኝት አንኳን አባይ እስኪጎደል በሚጠበቅበት ፤ ህብረተሰቡ በተለያየ አስቸጋሪ መልከ-ምድር ተሰባጥሮ በሚኖርበት ፤ …ወ.ዘ.ተ በአንዚህ ሁሉ ተግዳሮቶች ዉስጥ አልፈዉ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ተወጥቶ ሀገርን ለትዉልድ አሻግረዋል ፡፡ ዛሬ እኛ በዘመነ ሉላዊነት አለም የአኗኗር  ዘይቤያችን በተለያዩ የቴክኖሎጂ ዉጤቶች የቀለለ መረጃዎች በሽርፍራፊ ሰከንዶች ከተለያዩ የአለማችን ክፍሎች በሚዘዋወሩበት ወቅት አፍንጫችን ሲመታ አይናችን እንባ አላመነጭ ብልዋል ፡፡ የአኩሪ ታሪክ፤ባህል፤እሴቶች ሆነን ሳለ በእጅ ያለ ወርቃችንን አንደመዳብ እየቀጠርን ካለን ግዙፍ ታሪክ፤ባህል፤እሴት የወረደ የማይመጥነን ድርጊት ፤የአኗኗር ዘይቤ ዉስጥ አንገኛለን ጽንፈኘት መለያችን ሆንዋል ፤ዘረኝነት ፤ጠባብነት ንባባችን ሆንዋል በቂ የሆነ መነሻ ካፒታል ይዘን ዛሬም አንራባለን እንጠማለን ይሄ ሁኔታ አንዲቀየር ሃላፊነት የሚሰማን ዜጎች የበኩላችንን ደርሻ ለመወጣት በቅድሚያ በእምንት፤በቋንቋ፤በነገድ ለምድ ተወሽቀዉ አፍራሽ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ተኩላዎችን ፤ጽንፈኞችን አምርረን ልንዋጋ ፤አንጋለን ልንተፋቸዉ ይገባል ፡፡

ለመሆኑ የፅንፈኞች መለያ የትኞቹ ናቸዉ

  • በችግር-ፈቺ አስተሳሰብ ፤ በአማራጭ ፖሊሲ ሳይሆን ተፈጥሮአዊ በሆኑት ነገድ፤ቋንቋ፤ጎሳ፤እምነት ፤መልከዓ-ምድር አቀማመጥ መሰረት አድረገዉ አፍራሽ ቅስቀሳ ያካሄዳሉ ፡፡
  • በሀሰተኛ ትርክት ተመስርተዉ መለወጥ ፤ማሻሻል በማይቻለዉ ሁኔታ በትናትና ታስረዉ ወደኋላ 400 አመታት ሄደዉ ታሪክን ይበይናሉ ፤ይፈርጃሉ
  • የወቅቱን ተግዳሮት ለመፍታት የሚያችል ቀመር ፤ስትራቴጂ የማመንጨት እዉቀት፤ክህሎት ፤ዘዴ በአጠገባቸዉ የለም
  • የጽንፈኝነት በሽታ የሚያጠቃቸዉ ጠባብ ፖለቲከኞች፤ጥራዝ-ነጠቅ ሊሂቃን ፤ የሃይማኖት ተቋማት፤ የመገናኛ ብዙኋንና ባለሙያዎች አክትቪስት ካባ የሚሽቀረቀሩ ..ወ.ዘ.ተ

አንዴት አንታገላቸዉ

  • በተለያዩ የመገናኛ አማራጮች (በማህበራዊ ደረ-ገጾች፤በህትምት ዉጤቶች ፤በመካነ-ድሮች፤በብሮድካስት) የምንመለከታቸዉን ፤የምንሰማቸዉን መረጃዎች ከተለያዩ ምንጮች አበርይቶ ፍሬዉን ከገለባዉ በመለየት
  • ነገድን፤ጎሳን፤ቋንቋን ፤እምነትን መሰረት አድርገዉ የሚያንቋሽሹ ፤አንዱን አግዝፈዉ ሌላኛዉን የሚያኮስሱ መልእክቶች እግር-በእግር እየተከታተሉ ማዉገዝ ፤ተጨባጩን ሀቅ ማስረዳት ፤አንድነትን ፤መከባበርን የሚገልጹ መልእክቶችን ማኖር
  • ግለሰቦችን ፤ደርጅቶችን፤ ፓርቲዎችን የዚህና የዛ ህዘብ ፤እምነት ወኪል ነኝ ብለዉ በስሙ ተጣብቀዉ ከሚነገድቡበት ማህበረሰብ ነጣጥሎ ማየት
  • ሴጣንም አነሳዉ መልአክ ፤ ደጋፊያችን አነሳዉ ባላንጣችን ሀሳብን በችግር-የመፍታት አቅሙ ብቻ የመመዘን ባህል ማዳበር

ማጠቃሊያ ፡-በየትኛዉም ጎራ ያሉ ጽንፈኞች አስተደደራዊ ቅራኔዎች የነገድና የጎሳ መልክ በመስጠት እርስ-በእርስ ዘመናትን በክፉ በደጉም ግዜ ምራቅ ተላልሶ ልዩነቱን አንኳን ለመለየት እስኪያቅት ድረስ ተዋህዶ የሚኖረዉን ማህበረሰብ ለመለያየት ሲያደቡ ሃላፊነት የሚሰማዉ ማነኛዉም ዜጋ አጁን አጣጥፎ ማየት የለበትም ፡፡ እነሱ በጥቃቅን ልዩነቶች የቅራኔ መነሾ ሲያደርጉ ሃላፊነት የሚሰማወቸዉ ዜጎች ገድሞ ግዙፉን ያስተሳሰረንን አሴቶች መሰረት አድርገን አብሮነታችንን ማስቀጠል አለብን ፡፡ ጽንፈኞች ለእኩይ ዓላማ ተደራጅተዉ ሲንቀሳቀሱ እኛ ሃላፊነት የሚሰማን ዜጎች ለሀገር ህልዉና በአመለካከት ዙሪያ ተደራጅተን እግር-በእግር እየተከታተልን ሚና አልባ ማድረግ አለብን ፡፡

ኢዮብ ሳለሞት

eyobmind@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s